Undersök störinger i ett telefonnät förorsakade av atmosfäriska urladdningar vid åskväder; undersök även urladdningarnas natur och föreslå medel för störingarnas avhjälpande

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1936
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
94
Series
Description
Supervisor
Karlsson, S. A.
Keywords
Other note
Citation