Laivan varustelutyön läpimenoajan lyhentämisen kustannusvaikutuksia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Laivanrakennustekniikka
Mcode
3.62
Degree programme
Language
fi
Pages
123 s. + liitt. 59
Series
Description
Supervisor
Enkvist, Ernst
Keywords
Other note
Citation