Organisaatioiden työnantajakuva ja vastuuttomat työnantajakäytännöt mediassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
28+3
Series
Abstract
Tutkielma käsittelee työnantajakuvan rakentamista ja hallintaa mediassa. Aiemmin työnantajakuvan rakentaminen ja hallinta on ollut vahvasti keskittynyt organisaatioiden omiin viestinnällisiin ja markkinoinnillisiin toimenpiteisiin. Teknologisen kehityksen ja sosiaalisen median kasvu on kuitenkin mahdollistanut sen, että nykyään myös media ja sen kautta organisaation ulkopuoliset toimivat voivat toimia ja käyttää valtaa työnantajakuvan rakentajina ja muuttajina. Organisaatioista käydään tänä päivänä aktiivista keskustelua niin journalistisessa kuin sosiaalisessa mediassa ja etenkin tieto vastuuttomasta toiminnasta työnantajana nousee yhä useammin laajaan julkiseen keskusteluun mediassa. Työnantajakuvan hallinta on median myötä muuttunut haastavammaksi, sillä työnantajakuvan rakentajina toimivat myös organisaation ulkopuoliset mediassa. Ilmiö asettaa tarpeen organisaatioille ymmärtää mediaa ja arvioida omien henkilöstö- ja johtamiskäytäntöjen kestävyyttä median julkisessa tarkastelussa. Tutkielmassa käsitellään työnantajakuvaa ja sen merkitystä organisaatioille, sekä arvioidaan median roolia organisaatioiden työnantajakuvan rakentamisessa ja vastuuttoman toiminnan esille tuomisessa. Lisäksi tutkielma nostaa esille case-esimerkkinä suomalaisessa mediassa näkyvän ajankohtaisen ilmiön, jossa uutisointi ja julkinen keskustelu organisaatioiden vastuuttomista työnantajakäytännöistä on kasvanut merkittävästi.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
työnantajakuva, media, vastuuttomuus, työnantajakäytännöt, viestintä, maine
Citation