Process and web application development of medical applications of additive manufacturing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
81 + [18]
Series
Description
Supervisor
Järvenpää, Eila
Thesis advisor
Tuomi, Jukka
Keywords
pikavalmistuksen lääketieteelliset sovellukset, luokittelu ja prosessimatriisi, monitieteinen yhteistyö, yleiskäyttöinen palvelin, verkkosovellukset, Drupal, medical applications of additive manufacturing, MAAM matrix, multidisciplinary collaboration, general purpose web server, online platform, Drupal
Other note
Citation