Liikennejärjestelmän kustannusten ja hyötyjen kohtaanto pääkaupunkiseudulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
253 s. + liitt. 16
Series
Description
Supervisor
Lyly, Sulevi
Keywords
Other note
Citation