Teknillisen korkeakoulun painetut ja elektroniset julkaisut : ohjeita julkaisujen laatijoille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
J Muu elektroninen julkaisu
Date
2003
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
28 s. + 9 liitt. + erill. liite
Series
OTA-kirjasto. E, 1
Abstract
Ohjeet on tarkoitettu Teknillisen korkeakoulun omia julkaisuja laativille. Niissä on huomioitu sekä painetut julkaisut että tällä hetkellä yleisimmät elektronisen julkaisemisen muodot (PDF, HTML). Tärkeimmät elektronisia julkaisuja koskevat asiat on koottu myös erilliseksi liitteeksi. Ohjeet koskevat erityisesti sarjajulkaisuja ja tieteellisiä julkaisuja, mutta niitä voidaan soveltaa myös muuntyyppisiin julkaisuihin. Oppaan tavoitteena on yhdessä graafisen ohjeiston kanssa yhtenäistää korkeakoulun julkaisukäytäntöjä ja parantaa omien julkaisujen tunnistettavuutta ja löytyvyyttä paitsi laitoksilta ja kirjastoista myös erilaisista tietojärjestelmistä ja Internetistä. Julkaisussa annetaan ohjeita standarditunnusten (ISBN, ISSN) ja muiden tunnusten hankkimisesta, sarjan nimeämisestä, raporttitunnuksista, tiivistelmäsivun, tekijänoikeusmerkinnän, lähdeluettelon ja -viittausten laatimisesta sekä sivunumeroinnista. Verkkojulkaisemisen Dublin Core -kuvailutiedoista on lyhyt yhteenveto. Julkaisuohjeet sisältävät lisäksi yleisiä tietoja korkeakoulun omasta julkaisutoiminnasta, painattamisesta, arkistoinnista ja julkaisujen luetteloimisesta tietokantoihin. Julkaisijoita opastetaan kirjastolle kokoelmia ja arkistointia varten lähetettävien kappaleiden ja ainoastaan verkossa julkaistujen teosten kopioiden toimittamisessa. Kirjallisten ohjeiden lisäksi julkaisujen nimiölehdestä, kansista ja nimiönäytöstä on laadittu kuvitteelliset mallit, joita voidaan käyttää apuna tunniste- ja saatavuustietojen sijoittelussa. Painetun ja PDF-muotoisen julkaisun tiivistelmäsivun laatimista helpottamaan on tehty PDF-muotoiset täytettävät suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset lomakkeet. Ne ovat painetun julkaisun liitteinä ja verkossa käyttöä varten. Ohjeisiin kuuluu käytettyjen termien ja lyhenteiden sanasto. Ohjeet perustuvat julkaisutoiminnasta annettuihin standardeihin, jotka on lueteltu oppaassa, ja Teknillisen korkeakoulun käytäntöihin. Opas on Teknillisen korkeakoulun kirjaston julkaisuohjeiden uudistettu versio.
Description
Keywords
publications, guides for publishing, publishing activity - Helsinki University of Technology, julkaisut, elektroniset julkaisut, verkkojulkaisut, painotuotteet, sarjajulkaisut, raportit, julkaisutoiminta, elektroninen julkaisutoiminta, julkaisun laadinnan oppaat, teknilliset korkeakoulut - Espoo
Parts
  • http://lib.tkk.fi/Reports/2003/isbn9512266873/
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-004904