Opettajan muuttuvat roolit – yhdessä yhteisölliseen opetuksen kehittämiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Services | C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
218
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 17/2013
Abstract
Opettajan muuttuvat roolit - yhdessä yhteisölliseen opetuksen kehittämiseen on julkaisu, joka kuvaa Aalto-yliopiston yliopistopedagogiselle kurssille osallistuneiden kehittymistä ja kehittämiskohteita vuoden 2012 aikana. Vuoden mittaisen prosessin aikana yksittäisistä opettajista ja tutkijoista tuli opetusta ja oppimista kehittävä ryhmä. Osallistujista kasvoi tutkijoita, jotka haluavat opettaa ja opettajia, jotka haluavat tutkivalla otteella kehittää opetusta. Julkaisussa Opettaja kehittäjänä -kurssin osallistujat kuvaavat kehittämishankkeitaan. Lisäksi kurssin suunnittelijat ja ohjaajat jäsentävät kurssin ensimmäistä toteutusta ja sen onnistumista. Mitä opittiin, kun kurssin sisällön tuottivat osallistujat ja ohjaajat yhdessä? Julkaisu tarjoaa näkökulmia opetuksen kehittämiseen ja tutustuttaa lukijan Aalto-yliopiston asiantuntijoiden opetustyön arkeen. Teos sopii kaikille yliopisto-opetuksesta kiinnostuneille.
Description
Keywords
opetus, oppiminen, kehittäminen, yhteisöllisyys, tutkiva oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, yliopistopedagogiikka
Other note
Citation