Muotoilun ammattilaisten käsityksiä muotoilusta ilmiönä ja ammattina vastuullisen toiminnan näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on ammatti-identiteettitutkielma, jossa peilaan omia käsityksiäni muotoilusta tunnustettujen ammattilaisten toteamuksiin alamme luonteesta ja sillä työskentelyyn vaadittavista asenteista. Pohdin, mitä muotoilu on, mitä sen kuuluu tehdä, millaisia ongelmia muotoiluun liittyy ja mitä muotoilijan ammatissa toimiminen edellyttää. Käytän sanoja muotoilu, suunnittelu ja design synonyymeinä toisilleen. Vastuullisen toiminnan pohdinta näyttäytyy läpi tekstin itseni ja muiden alaamme kommentoivina huomautuksina. Aineistonani käytän lukuisten muotoilun ammattilaisten kirjoituksista ja puheista keräämiäni ytimekkäitä toteamuksia.

My thesis is a study of professional identity, in which I mirror my own views on design to the views that acknowledged professionals have on the nature of our field and on the attitudes required to work in it. I reflect what design is, what it should be doing, what are the problems related to it and what is needed to work as a designer. The discussion on responsibility can be seen throughout the thesis in comments given both myself and the professionals I quote in short and insightful bits.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Nieminen, Tarja
Keywords
muotoilu, suunnittelu, muotoilija, vastuullisuus, eettisyys, ekologisuus, yksilöllisyys, yhteiskunta, design, planning, designer, responsibility, ethics, ecology, individualism, society
Other note
Citation