Valikoitujen sähkö- ja elektroniikkaromujakeiden käyttäytyminen rengasmurskauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT3002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
76 + 10
Series
Description
Supervisor
Taskinen, Pekka
Thesis advisor
Eskonniemi, Sini
Tuominen, Leena
Keywords
kierrätys, sähkö- ja elektroniikkaromu, piirilevy, rengasmurskain
Other note
Citation