Jaettu johtajuus teatteriharjoituksissa - Kolme erilaista työryhmää, kolme erilaista johtajaa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
Tutkimuksessani perehdyn johtajuuden jakamiseen teatteriryhmissä. Käytän työssäni jaetun johtajuuden käsitettä ja pohdin sen avulla niitä tilanteita ja olosuhteita, joissa johtajuuden jakamista tapahtuu teatteriharjoitusten aikana. Kuvaan kolmen suomalaisen ammattiteatteriryhmän työskentelyä harjoituksissa ja keskityn erityisesti ohjaajien tapaan johtaa ja käsitellä omaa työryhmäänsä. Päähavaintoni on se, että jaettu johtajuus ei voi olla teatterikenttää hallitsevassa ohjaajakeskeisessä työskentelytavassa vallitseva tila tai työtapa. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, ettei jaettua johtajuutta voisi esiintyä harjoituksissa. Havaintoni tukevat myös aiempaa tutkimusta sen osalta, että teatteriharjoituksissa on samanaikaisesti tarvetta yksilökeskeiselle johtajuudelle, mutta toisaalta myös painetta jakaa johtajuutta ja vastuuta näytelmän sisällön tuottamisesta.
Description
Keywords
jaettu johtajuus, teatteri, ohjaajan työ, johtajuuden jakaminen, flow, johtajuus teatterissa
Other note
Citation