Numerical modeling of gas-liquid flows in a swirl nozzle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2021-06-16
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
62 + app. 62
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 67/2021
Abstract
The present dissertation belongs to the research area of fluid dynamics. In particular, scale-resolving computational fluid dynamics (CFD) methods are utilized to investigate liquid injection and atomization processes in industrial context. The two-phase flows are solved using the volume-of-fluid (VOF) method utilizing a sharp interface capturing framework. The work is motivated by high-viscosity, biomass-based renewable fuel injection where the atomization process and the size of the liquid droplets may relate to the overall quality of the combustion process. In this work, liquid injection from a large-scale asymmetric pressure-swirl atomizer is studied in different conditions. In contrast, previous research has mainly concentrated on small-scale nozzles with symmetric designs. Detailed simulations of both the inner-nozzle flow characteristics and the onset of liquid sheet breakup are carried out. Publications I and II investigate the low-Reynolds-number regime (420 ≤ Re ≤ 5300) in detail. Full understanding of the atomizer flow characteristics and key spray parameters has been so far lacking for the studied parameter range. In addition, comparison with experimental measurements is carried out in Publication II. In Publication III, bubbly flow in the atomizer is studied with relevance to injection scenarios where significant volume of gas is present inside the nozzle. Thus far, such conditions have remained relatively unexplored by detailed simulations in the context of swirl nozzles. The novelty of the present work relates to the application of highly resolved numerical simulations to study a large-scale swirl atomizer in conditions relevant for industrial applications. The main outcomes of the dissertation are as follows: (1) Detailed description of the inner-nozzle flow characteristics is provided. (2) Near-nozzle liquid sheet characteristics are analyzed and the existence of different spray patterns at different Reynolds numbers is demonstrated. (3) The effects of bubbly flow on the atomizer performance and liquid film characteristics are assessed. In addition, practically relevant nozzle key parameters, such as the spray opening angle, discharge coefficient, and film velocity, are reported. Also, the applicability of the used computational approach in the present application field is demonstrated via sensitivity tests, numerical benchmarks and experimental validation.

Tämä väitöskirja lukeutuu virtausmekaniikan tutkimusalaan. Työssä tutkitaan teollista ruiskutus- ja pisaroitumisprosessia laskennallisen virtausmekaniikan (CFD) menetelmin. Ruiskutuksessa esiintyvät kaksifaasivirtaukset mallinnetaan käyttäen hyväksi nestepinnan tarkan ratkaisun mahdollistavaa VOF-nestetilavuusmenetelmää. Uusiutuvien biomassapohjaisten polttoaineiden motivoimana työssä keskitytään korkean viskositeetin nesteisiin. Kyseisissä sovelluksissa polttoaineen pisaroituminen ja pisaroiden koko liittyy läheisesti palamisprosessin tehokkuuteen. Tarkemmin sanoen työssä tutkitaan nesteen ruiskutusta suurikokoisesta ja epäsymmetrisestä pyörresuuttimesta eri operointiolosuhteissa. Pyörresuuttimiin liittyvä aikaisempi tutkimus on keskittynyt lähinnä pienikokoisiin ja symmetrisiin suuttimiin. Sekä suuttimen sisäisiä virtausominaisuuksia että syntyvän nestekalvon hajoamista tutkitaan yksityiskohtaisilla numeerisilla simulaatioilla. Julkaisut I ja II keskittyvät matalan Reynoldsin luvun alueen (420 ≤ Re ≤ 5300) tarkasteluun. Kyseisellä parametrialueella suuttimen virtausominaisuuksista ja pääruiskutusparametreistä ei tähän asti ole ollut täyttä kokonaiskuvaa. Lisäksi julkaisussa II numeerisia tuloksia verrataan kokeellisiin tuloksiin. Julkaisussa III suutinvirtausta tutkitaan liittyen ruiskutustapauksiin, missä suuttimen sisällä on tilavuudeltaan merkittävä määrä kaasukuplia. Kyseisiä virtausolosuhteita ei ole aiemmin systemaattisesti tutkittu pyörresuuttimiin liittyen ja käyttäen numeerisia menetelmiä. Työn uutuusarvo syntyy korkean resoluution simulaatioiden soveltamisesta suurikokoisen pyörresuuttimeen tutkimiseen. Työn päätulokset ovat seuraavat. (1) Suuttimen sisäisen virtauksen rakenne ja virtausominaisuudet selitetään yksityiskohtaisesti. (2) Suuttimen ulkopuolelle muodostuvan nestekalvon ominaisuuksia tarkastellaan ja havaitut suihkutyypit luokitellaan Reynoldsin luvun funktiona. (3) Kaasukuplien vaikutusta suuttimen sisäiseen virtaukseen ja nestekalvon käyttäytymiseen tarkastellaan. Tämän ohella raportoidaan suuttimen pääruiskutusparametrit, kuten avautumiskulmat, purkauskerroin ja nestekalvon nopeus. Lisäksi työssä käytetyn numeerisen ratkaisumenetelmän soveltuvuus suutinsovelluksissa osoitetaan käyttäen hyväksi numeerisia herkkyystarkasteluja, standareja testitapauksia sekä kokeellista validointia.
Description
Defence is held on 16.6.2021 12:00 – 15:00 Zoom, https://aalto.zoom.us/j/68406037485
Supervising professor
Vuorinen, Ville, Asst. Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Thesis advisor
Järvinen, Mika, Assoc. Prof., Aalto University, Finland
Keywords
fluid dynamics, two-phase flow, liquid injection, atomization, swirl nozzle, virtausmekaniikka, kaksifaasivirtaus, ruiskutus, pisaroituminen, pyörresuutin
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Erkki Laurila, Johan Roenby, Viljami Maakala, Petteri Peltonen, Heikki Kahila and Ville Vuorinen. Analysis of viscous fluid flow in a pressure- swirl atomizer using large-eddy simulation. International Journal of Multiphase Flow, 113, 371–388, April 2019.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201901301449
  DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2018.10.008 View at publisher
 • [Publication 2]: Erkki Laurila, Santeri Koivisto, Ari Kankkunen, Kari Saari, Viljami Maakala, Mika Järvinen and Ville Vuorinen. Computational and experimental investigation of a swirl nozzle for viscous fluids. International Journal of Multiphase Flow, 128, 103278, July 2020.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202006254197
  DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2020.103278 View at publisher
 • [Publication 3]: Erkki Laurila, Daulet Izbassarov, Mika Järvinen and Ville Vuorinen. Numerical study of bubbly flow in a swirl atomizer. Physics of Fluids, 32, 122104, December 2020.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202101251495
  DOI: 10.1063/5.0028963 View at publisher
Citation