Juovat — konseptuaalinen käyttöjärjestelmän käyttöliittymä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
en
Pages
126
Series
Abstract
Perinteiset käyttöjärjestelmien graafiset käyttöliittymät suunniteltiin vuosikym- meniä sitten ja ovat muodostuneet osaksi jokapäiväistä elämäämme. Viime vuosien tietoteknillinen kehitys ja tietokoneiden muuttuneet käyttötarpeet ovat tuoneet esille nykyisten käyttöliittymien heikkoudet. Tämä lopputyö esittää vaihtoehtoisen käyttöliit- tymätoteutuksen, nimeltään Juovat, joka painottaa käytettävyyttä, yksinkertaisuutta, tuotteliaisuutta ja muita käyttäjäkeskeisiä arvoja. Työ kattaa ja analysoi nykyisten käyttöliittymien historian sekä viime vuosien tärkeimmät innovaatiot. Alan tutkiminen helpottaa nykyisten käyttöliittymien heik- kouksien ja vahvuuksien kartoittamisessa sekä auttaa muodostamaan selkeät kriteerit suunnitellulle käyttöliittymätoteutukselle. Juovat-käyttöliittymän kokonaisvaltainen suunnittelu ja useat yksityiskohdat esitel- lään seikkaperäisesti. Toimivuutta analysoidaan vertaamalla toteutuksen vahvuuksia ja heikkouksia olemassa oleviin käyttöliittymiin sekä testaamalla käytännön toimivuutta prototyypin avulla. Lopuksi testituloksia peilataan alkuperäisiin suunnittelukritee- reihin ja pohditaan työn onnistumista.

Traditional computer operating system graphical user interfaces were designed decades ago have since become an integral part of our everyday lives. While fundamentally excellent, recent changes in the industry and use cases for computers are exposing the weaknesses in the implementations of current operating system user interfaces. This thesis is an attempt to propose an alternative, modernized user interface design — entitled Stripes — based on usability, simplicity, productivity, and other design guidelines. The history and recent innovative additions to the current implementations of WIMP- based operating system user interfaces are outlined and analyzed. This contextual mapping of the field helps in identifying key problems and strengths of modern computer user interfaces, and, in addition to the aforementioned guidelines, form a basis for the design of the proposed concept. The fundamental design choices, as well as several details of Stripes are described and explained. Its theoretical improvements and disadvantages over current user interface implementations are first discussed, then tested with the help of an interactive proto- type. The favorable and critical test outcomes are described in detail, and reflected against the original design guidelines of the concept. Finally, conclusions on the success of the proposed interface are provided.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Reunanen, Markku
Mielonen, Samu
Keywords
Käyttöjärjestelmä, käyttöliittymä, konsepti, suunnittelu, User interface, Operating system, concept, design
Other note
Citation