Ett större sågverk i Finland önskar sig en trävaruångare för trafiken i Öster- och Nordsjön. Ångaren skall lasta cirka 300 stand. Trä och ha en hastighet av 9 knop

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1925
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
171
Series
Description
Supervisor
Mustakallio, E.
Keywords
Other note
Citation