Hybridisovellukset mobiilisovelluskehityksessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
WWW-teknologiat
Mcode
IL3012
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Hybridisovelluksissa Web-teknologia ja käyttöjärjestelmän tarjoamat rajapinnat yhdistetään, jolloin voidaan hyödyntää kummankin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä diplomityö kartoittaa asioita, jotka tulee ottaa huomioon kehitettäessä hybridisovellusta mobiililaitteille. Erityisesti tarkoituksena on löytää eroja tavallisen Web-sovelluksen toteuttamiseen. Työ on konstruktiivinen tapaustutkimus, jossa toteutetaan mobiilisovellus sekä hybridi- että Web-sovelluksena. Hybridisovelluksen sisältämää Web-sovellusta kehitettäessä on huomioitava mobiiliympäristön erityispiirteet, ja käytettävän hybridisovelluskehyksen rajoitteet. Käyttöliittymää suunniteltaessa on varmistettava, että suunnitteluratkaisut ovat luontevia jokaisen julkaisualustan kontekstissa sekä toiminnallisesti että ulkoasullisesti. Lähes kaikkia sovelluksen osia on kuitenkin mahdollista uudelleenkäyttää hybridisovelluksen ja tavallisen Web-sovelluksen välillä. Tässä työssä esitetyt huomiot palvelevat hybridisovelluksien ja -sovelluskehysten kehittäjiä sekä hybridisovelluksena toteutettavien mobiilisovellusten käyttäjiä.

Hybrid mobile applications enable developers to utilize advantages of both Web technologies and native operating system interfaces. This master’s thesis aims to identify issues that should be considered in the development of hybrid applications for mobile devices. In particular, the aim is to determine the differences between the development of regular Web applications and hybrid applications. The thesis is a constructive case study, in which a mobile application is developed both as a Web application and hybrid application. When developing a Web application contained in a hybrid application, the developer should take into account the mobile environment and the restrictions imposed by the used hybrid application framework. The user interface should feel natural in the context of all selected release platforms, regarding both visual and functional aspects. In addition, almost all components of a regular Web application can be reused in a hybrid application, and vice versa. The findings of this thesis serve the developers of hybrid applications and hybrid application frameworks, as well as the end-users of mobile applications developed as hybrid applications.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Kokkola, Matti
Keywords
hybridisovellus, mobiilisovellus, Web-sovellus, natiivi sovellus, uudelleenkäyttö, sovelluskauppa
Other note
Citation