Taajuusmuuttajia valmistavan tuotantolinjan kapasiteetin kehittäminen Lean-menetelmin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-04-27
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
80
Series
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Rissanen, Timo
Keywords
lean, kokoonpano, tuotantojärjestelmä, haastattelututkimus
Other note
Citation