Tutkimus hehkutuslämpötilan ja -ajan vaikutuksesta kylmänä vedetyn kuparilangan ominaisuuksiin sekä sähköenergian kulutuksesta osittaisessa, laadultaan 1/2-kovaksi hehkutuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1948
Major/Subject
Metallioppi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72 s. + liitt. 20
Series
Description
Keywords
Other note
Citation