Strategianarratiivin rakentaminen toimitusjohtajan haastattelussa vuosikertomuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Finnish Business Communication
Talouselämän viestintä
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Strategianarratiivin rakentaminen toimitusjohtajan haastattelussa vuosikertomuksessa
Description
Keywords
toimitusjohtajan katsaus, haastattelu, dialogi, retoriikka, kriittinen diskurssianalyysi, narratiivi, strategia, journalismi, sijoittajaviestintä
Citation