Ehdotus Ylivieskan kirkoksi

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorLintula, Kimmo
dc.contributor.authorSchulman, Benjamin
dc.contributor.departmentArkkitehtuurin laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Architectureen
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorLintula, Kimmo
dc.date.accessioned2019-12-08T16:09:38Z
dc.date.available2019-12-08T16:09:38Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractYlivieskan 230 vuotta vanha kirkko tuhoutui tulipalossa pääsiäislauantaina 2016. Keväällä 2017 Ylivieskan seurakunta järjesti uuden kirkon suunnittelusta arkkitehtuurikilpailun, johon saapui 214 ehdotusta. Ylivieskan uutta kirkkoa rakennetaan kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Tämä diplomityö esittelee fiktiivisen ehdotuksen Ylivieskan uudeksi kirkoksi. Ehdotus perustuu tekijän kilpailutyöhön, joka sai Ylivieskan uuden kirkon arkkitehtuurikilpailussa kunniamaininnan. Ehdotuksen ensisijainen tavoite on olla merkityksellinen kirkkorakennus. Diplomityön ensimmäinen osa pohtii kirkkorakennuksen olemusta luomalla katsauksen Suomen kirkkorakentamisen perinteeseen. Katsaus esittelee seitsemän suomalaista kirkkoa. Valokuvien ja yhdenmukaiseen ulkoasuun uudelleenpiirrettyjen asema-, pohja- ja leikkauspiirustuksien rinnalla kulkee kirjallisuuskatsaukseen ja tekijän vierailuihin pohjautuva teksti. Perinne käsitetään yhteisön sisällä sukupolvelta toiselle siirtyvänä aktiivisena toimintatapana, jonka on elävänä säilyäkseen oltava yhteisölle merkityksellinen. Yhteisön muuttuessa perinnettä on uudelleentulkittava, jotta se voisi säilyä merkityksellisenä. Katsaus löytää kirkkorakennuksista ominaispiirteitä, jotka tekevät kirkkorakentamisen perinteestä luonteeltaan helposti uudelleentulkittavaa. Toinen osa tarkastelee Ylivieskaa kirkon rakentamisen paikkana. Paikka käsitetään ennen kaikkea paikallisen yhteisön antamina merkityksinä. Minkälaisia merkityksiä ylivieskalaiset antavat tuhoutuneen kirkkonsa tilalle rakennettavalle uudelle kirkolle? Vastauksia tähän kysymykseen etsitään keskustelussa Ylivieskan kirkkoherran Timo Määtän kanssa. Keskustelussa uuden kirkon rakentaminen tunnistetaan osaksi siinä kokoontuvan yhteisön identiteetin rakentamista. Merkityksellinen kirkkorakennus on sekä elävän rakennusperinteen edustaja että rakennuspaikkaansa sopiva. Kolmas osa esittelee ehdotuksen Ylivieskan kirkoksi. Esittely koostuu näkymäkuvista ja viivapiirustuksista mittakaavoissa 1:10 000 – 1:20. Ehdotus uudelleentulkitsee Suomen kirkkorakentamisen perinnettä vastaanottamalla ylivieskalaisten tälle perinteelle antamia merkityksiä. Ehdotus löytää merkityksellisyytensä asettumalla osaksi ylivieskalaisten identiteettiä. Erityishuomion saa ehdotuksen kattorakenne, joka suunnitellaan uudelleentulkinnaksi Suomen keskiaikaisen kivikirkon kattotuoleista. Fiktiivisen ehdotuksen merkityksellisyyttä on vaikea arvioida. Diplomityö ehdottaa merkityksellisyyden tavoittelua keinoksi hyvän arkkitehtuurin luomiselle.fi
dc.description.abstractThe 230-year-old church of Ylivieska was destroyed in a fire on Easter 2016. In spring 2017, the parish of Ylivieska organized an architecture competition for the design of a new church. The competition received 214 entries. The new church of Ylivieska is being built based on the winning proposal. This thesis presents a fictious proposal for the new church of Ylivieska. The proposal is based on the author’s competition entry, which was awarded with an honorary mention. The chief aim of the proposal is to be a meaningful church building. The first part of the thesis discusses the nature of church buildings through a survey of the tradition of church building in Finland. The survey presents seven Finnish churches. Photos, along with site plan, floor plan and section drawings redrawn to a unified style, are presented next to a body of text based on a literary review and visits by the author. Tradition is understood as an active mode of operation in a community which is passed on from one generation to another. Tradition has to be meaningful to the community if it is to stay alive. As the community changes, tradition has to be reinterpreted if it is to keep its meaningfulness. The survey identifies characteristics of church buildings that make the tradition of church building to be easily reinterpretable in nature. The second part contemplates Ylivieska as a location for building a church. Location is understood chiefly as meanings given by the local community. What kind of meanings do the people of Ylivieska give to a new church being built to replace the destroyed one? Answers to this question are sought in a discussion with the vicar of Ylivieska parish, Timo Määttä. The construction of a new church is recognized as a part of the construction of the identity of the community that gathers in it. A meaningful church building is simultaneously a living part of its building tradition and an integral part of its location. The third part presents a proposal for Ylivieska church. The presentation consists of renderings and line drawings in scales 1:10 000 – 1:20. The proposal reinterprets the tradition of church building in Finland by accepting meanings given to this tradition by the people of Ylivieska. The proposal finds its meaningfulness by positioning itself as a part of the communal identity of Ylivieska. Special attention is given to the roof structure, which is designed as a reinterpretation of a medieval Finnish stone church roof structure. The meaningfulness of a fictious proposal is difficult to evaluate. The thesis proposes the pursuit of meaningfulness as a means for creating good architecture.en
dc.format.extent316
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41463
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201912086422
dc.language.isofien
dc.programmeRakennusoppifi
dc.programmeBuilding Technologyen
dc.subject.keywordkirkkoarkkitehtuurifi
dc.subject.keywordYlivieskafi
dc.subject.keywordpuurakentaminenfi
dc.subject.keywordperinnefi
dc.subject.keywordarkkitehtuurikilpailutfi
dc.subject.keywordmerkityksellisyysfi
dc.titleEhdotus Ylivieskan kirkoksifi
dc.titleProposal for Ylivieska churchen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files