Erikoiskaupan myymäläsuunnittelulla olosuhteet kokemusten syntymiselle

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorSalo, Anna
dc.contributor.departmentMarkkinoinnin laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Marketingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-08-16T11:35:44Z
dc.date.available2016-08-16T11:35:44Z
dc.date.dateaccepted2013-05-15
dc.date.issued2013
dc.description.abstractTarkoitus Tutkimus tarkastelee erikoiskaupan kivijalkamyymälää muotoilun näkökulmasta tavoitteena perehtyä, miten myymäläsuunnittelijat luovat olosuhteet shoppailukokemusten syntymiselle myymälässä. Kuluttajat asettavat erilaisia vaatimuksia, toiveita ja odotuksia ostoretkelleen ja myymälätilalle ja myymäläsuunnittelijan vaativana tehtävänä on luoda ympäristö, joka paitsi täyttää nämä odotukset myös tarjoaa mukaansatempaavia ja ikimuistoisia kokemuksia. Myymäläsuunnittelu on samanaikaisesti luova ja kaupallinen opinala, jonka kohteena ovat myymälätilan eri fyysiset ja aistilliset elementit, joista myymälän design ja tunnelma rakentuu ja jotka toimivat kuluttajille vihjeinä kokemuksesta. Menetelmät Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia tutkimusmetodeja käyttäen haastattelemalla kuutta myymäläsuunnittelun ja erikoiskaupan asiantuntijaa. Haastattelujen lisäksi on hyödynnetty valokuvia, havainnointia, alan lehtiä sekä muita arkistoja tulosten analysoinnissa ja tuottamisessa. Löydökset Myymäläsuunnittelun perustavoitteena on tehdä myymälässä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja miellyttävää. Tämän päälle rakennetaan myymälän sensorinen maailma visuaalisen markkinoinnin työkaluilla. Myymälän sensoriseen maailmaan viitataan usein käsitteellä elämyksellisyys tai virikkeellisyys mutta yhtälailla myymälän asiakkaat käyttävät aistejaan (kuten kuulo- ja näköaistiaan) arvioidessaan vastaako myymälä heidän elämäntyyliään ja arvojaan. Ideaali myymälämiljöö ja -design rakentuu näistä kolmesta ulottuvuudesta - funktionaalisesta, elämyksellisestä ja sosiaalis-symbolisesta - sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimukselliset seuraamukset Vaikka myymäläympäristön vaikutuksia kuluttajan käyttäytymiseen on tutkittu laajasti, on vain vähän ymmärrystä siitä, mitä tämä tarkoittaa myymälän designille. Yksittäisten designelementtien sijaan huomio tulee kiinnittää myymälämiljööseen kokonaisuutena ideaalin kokemuksen synnyttämiseksi. Liikkeenjohdolliset seuraamukset Viesti kauppiaille on, että myymälä näyttäytyy heidän asiakkaidensa silmissä monimuotoisena ja -aistillisena ympäristönä, joka koetaan designin välityksellä. Myymäläsuunnittelija toimii näiden kokemusten tulkitsijana luoden ympäristön, joka kommunikoi erilaisia merkityksiä myymälän asiakkaille.fi
dc.ethesisid14481
dc.format.extent110
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21303
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201609083517
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorMarkkinointifi
dc.programme.majorMarketingen
dc.subject.heleconmarkkinointi
dc.subject.heleconmarketing
dc.subject.heleconkuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.heleconconsumer behaviour
dc.subject.heleconshoppailu
dc.subject.heleconshopping
dc.subject.heleconelämykset
dc.subject.heleconexperiences
dc.subject.heleconmyymälät
dc.subject.heleconshops
dc.subject.heleconsuunnittelu
dc.subject.heleconplanning
dc.subject.heleconpalvelumuotoilu
dc.subject.heleconservice design
dc.subject.keywordmyymäläympäristö
dc.subject.keywordshoppailukokemus
dc.subject.keywordpalvelumuotoilu
dc.subject.keywordmyymäläsuunnittelu
dc.titleErikoiskaupan myymäläsuunnittelulla olosuhteet kokemusten syntymisellefi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14481
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_14481.pdf
Size:
2.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format