Software process development in a small company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-01
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
56 + app. 6
Series
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Heikkilä, Ville
Hämäläinen, Mikko
Keywords
RCA, root cause analysis, action research, Software process improvement
Other note
Citation