Työn tuottavuuden ja sen osatekijöiden kehitys kaupan alalla vuosina 1975-2006.

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorLuotonen, Elisa
dc.contributor.departmentDepartment of Economicsen
dc.contributor.departmentKansantaloustieteen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:10Z
dc.date.dateaccepted2009-05-11
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan kaupan alan tuottavuuskehitystä Suomessa vuosina 1975 - 2006 ja analysoidaan kansantalouden tilinpitoaineiston avulla, mitkä tuotantopanokset ovat vaikuttaneet vahvimmin työn tuottavuuden kasvuun. Saatuja tuloksia verrataan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin vanhojen jäsenmaiden lukuihin. Tutkimuksessa perehdytään myös tilastoinnin ja määritelmien erityspiirteisiin kaupan alan kontekstissa ja tehdään kirjallisuuskatsauksen avulla päätelmiä siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet havaittuun kehitykseen. Menetelmänä tutkimuksen panoskontribuutioita tarkastelevassa osiossa käytetään neoklassiseen tuotantofunktioon pohjautuvaa kasvulaskentaa, jota on käytetty yleisesti tuottavuustutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin työn tuottavuuden nousseen kaupan alalla tasaisesti 1970-luvulta lähtien 1990-luvun lamavuosia lukuun ottamatta ja olevan nykyään yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 1975 tasoon. Tarkasteltaessa kaupan eri alatoimialoja erikseen havaittiin, että tukkukauppa on ollut Suomessa tarkastelujaksolla arvonlisäosuudella mitattuna kaupan alatoimialoista tärkein. Myös työn tuottavuus on ollut tukkukaupassa alatoimialoista korkein. Panoskontribuutioita tarkasteltaessa havaittiin, että varsinkin viime vuosina kokonaistuottavuuden kasvu on ollut pääsyynä työn tuottavuuden kasvuun koko kaupan alalla. Etenkin tukkukaupassa kokonaistuottavuuden kasvu on ollut nopeaa. Kaupan tuottavuuskehitys on ollut tarkastelluista talousalueista vahvinta Yhdysvalloissa. Suurin syy Euroopan Yhdysvaltoja matalammalle tuottavuudelle on ollut kokonaistuottavuuden alhainen taso. Suomessa tosin kokonaistuottavuus on ollut Yhdysvaltojen tapaan korkeaa, mutta lisäksi Yhdysvalloissa on investoitu ahkerasti etenkin ICT-pääomaan ja siten saavutettu korkeampi työn tuottavuus kuin Suomessa. Syiksi kokonaistuottavuuskehitysten ja investointihalukkuuden eroihin maanosien välillä on tunnistettu esimerkiksi julkisen vallan sääntelyn tiukkuus sekä talousalueen pirstaleisuus Euroopassa.fi
dc.ethesisid12058
dc.format.extent77
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/190
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111151102
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorEconomicsen
dc.programme.majorKansantaloustiedefi
dc.subject.heleconkansantaloustiede
dc.subject.heleconeconomics
dc.subject.heleconkansantalous
dc.subject.heleconnational economy
dc.subject.helecontyö
dc.subject.heleconwork
dc.subject.helecontuottavuus
dc.subject.heleconproductivity
dc.subject.heleconkehitys
dc.subject.helecondevelopment
dc.subject.helecontoimialat
dc.subject.heleconbusiness branches
dc.subject.heleconkauppa
dc.subject.heleconcommerce
dc.subject.keywordkaupan toimiala
dc.subject.keywordkasvulaskenta
dc.subject.keywordtyön tuottavuus
dc.subject.keywordkokonaistuottavuus
dc.subject.keywordICT-investoinnit
dc.subject.keywordsääntely
dc.titleTyön tuottavuuden ja sen osatekijöiden kehitys kaupan alalla vuosina 1975-2006.fi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12058
local.aalto.openaccessno
Files