Remote Collaboration for Installation of Electricity and Connectivity to Distant African Regions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-03-16
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
79+5
Series
Abstract
Installing off-grid solutions such as solar lighting systems and minigrids are seen essential in solving the world’s electricity access deficit, which is increasingly concentrated to Sub-Saharan Africa. Traditionally, installing and maintaining such systems has required experts to travel long distances to the remote regions. However, when the Covid-19 pandemic restricted international travel, the need to collaborate remotely with locals from the developing areas grew tremendously. The aim of this thesis is to explore how installation activities should be completed in remote collaboration and to define guidelines for the best practices. In addition, this thesis studies the possibilities of utilizing mobile learning for remote collaboration in installation activities. The topic is approached by creating a prototype of mobile installation instructions for a Wi-Fi base station and then testing the instructions in practice remotely collaborating with locals from Oniipa, Namibia. In addition, the data in this study includes another remote collaborative installation, in which an electricity system was updated with new batteries. The results show that both video calls and instant messaging are functional ways of collaborating remotely during installation activities. The results also indicate that mobile installation instructions are convenient when designed carefully to minimize the cognitive load of the user. Remote collaboration in installation activities also offers opportunities to bring knowledge, training and new jobs to the developing areas.

Omavaraiset sähköjärjestelmät ovat oleellisessa osassa sähkön saatavuuden parantamisessa maailmassa, jossa yhä suurempi osa ilman sähköä elävistä ihmisistä asuu Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Perinteisesti tällaisten järjestelmien asentaminen on vaatinut asiantuntijoiden matkustamista syrjäisille seuduille. Tarve tehdä etäyhteistyötä kehittyvien alueiden paikallisten kanssa kasvoi kuitenkin valtavasti, kun Covid-19 pandemia rajoitti kansainvälistä matkustamista. Tämän työn tavoite on tutkia, miten asennustehtäviä voitaisiin suorittaa etäyhteistyöllä sekä määrittää ohjeet sen toteuttamiseen. Lisäksi tämä työ tutkii mahdollisuuksia hyödyntää mobiilioppimista asennustehtävien suorittamiseen etäyhteistyössä. Aihetta lähestytään luomalla prototyyppi mobiiliohjeista Wi-Fi tukiasemalle sekä testaamalla ohjeita käytännössä etätyöskentelemällä yhdessä paikallistan kanssa Oniipasta, Namibiasta. Tämän työn aineistoon sisältyy lisäksi toinen etäyhteistyö, jonka aikana sähköjärjestelmä päivitettiin asentamalla siihen uudet akut. Työn tulokset osoittavat, että sekä videopuhelut että pikaviestiminen ovat toimivia tapoja tehdä etäyhteistyötä asennustehtävien aikana. Tulokset viittaavat myös siihen, että mobiiliasennusohjeet ovat käteviä silloin kun ne on suunniteltu huolella minimoidakseen käyttäjän kognitiivisen kuormituksen. Asennustehtävien suorittaminen etäyhteistyössä paikallisten kanssa tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda tietoa, koulutusta sekä uusia työpaikkoja kehittyville alueille.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Pinomaa, Antti
Keywords
remote collaboration, remote installation, off-grid electricity system, collaborative physical task, mobile learning, Namibia
Other note
Citation