Starch Modification to Increase Filler Content of Paper

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
86 s. + liitt. 18
Series
Abstract
New ways to improve properties of paper and decreasing the cost is a common interest of papermakers. Introducing more filler material into the paper instead of wood fiber would lower the cost significantly. There are different theoretical ways to increase the filler content using starch. In this thesis starch crosslinking with citric acid is tested. The crosslinking agent introduces intermolecular bridges between polysaccharide macromolecules. The hydrogen bonds are reinforced with the chemical bonds that form intermolecular linkages. The crosslinks are studied with FTIR, turbidity test, and sulphuric acid phenol test. Reducing the particle size of starch to Nano scale would change the size ratios of starch and pee particles. These aggregates would have different properties that could be interesting when introduced to papermaking. In this study the available mechanical treatments are tested. Ultrasound was found out to be the only technique that reduced the starch particle size. The laboratory sheet experiments did not show statistical relation between starch gel treatment temperature and the pee filler retention, but tensile and tear strengths had higher values near the starch gelatinization temperatures.

Paperinvalmistuksen hintaa pyritään pienentämään vähentämällä puukuidun ja lisäämällä täyteaineen määrää paperissa. Täyteaine on huomattavasti halvempaa kuin puukuitu. Teoreettisesti tämä täyteaineen määrän lisääminen voidaan tehdä monella eri tavalla. Tässä työssä testataan tärkkelyksen crosslinkkautumista sitruunahapon avulla. Crosslinkatessa polysakkaridimakromolekyylien välille muodostuu siltoja. Vetysidoksien lisäksi muodostuu kemiallisia sidoksia. Sidoksia tutkitaan FTIR:n, sameus- ja rikkihappofenolitestien avulla. Tärkkelyksen partikkelikoon pienentäminen nanotasolle muuttaisi tärkkelyksen ja PCC partikkelien suhteellisen koon painvastaiseksi. Tällaisella aggregaatilla olisi erilaiset ominaisuudet, joita voidaan käyttää hyödyksi paperinvalmistuksessa. Tässä työssä käytössä olevat mekaaniset käsittelytavat testataan. havaittiin ainoaksi tekniikaksi joka pienensi tärkkelyksen partikkelikokoa. Laboratorioarkkikokeessa ei havaittu tärkkelyksen esikäsittely lämpötilan ja PCC-täyteaineen retention välillä yhteyttä. Veto- ja repäisylujuudet saivat korkeammat arvot koepisteissä joissa tärkin esikäsittelylämpötila oli lähellä tärkkelyksen gelatinoitumislämpötilaa.
Description
Supervisor
Maloney, Thad
Thesis advisor
Auranen, Jonna
Keywords
starch, tärkkelys, paper, paperi, filler content, täyteainepitoisuus, starch modification, tärkkelyksen modifiointi
Citation