Tyristorimallien kehittäminen ja vertailu tehoelektroniikkapiirien analysoinnissa piirianalyysiohjelmalla NAP-2

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
67 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Laiho, Yrjö
Keywords
Other note
Citation