Nelonen.fi Internet-palveluiden uudistus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Valitsin kandityöni aiheeksi Nelonen.fi Internet-sivujen ilmeen ja konseptin uudistamisen. En osaa kertoa yhtä ainoata syytä miksi valitsin juuri tämän aiheen, vaan päätöksen taustalla ovat vaikuttaneet useammat syyt. Tärkein syy tutkimuksen aloittamiselle oli kuitenkin hämmästys suomalaisten televisioyhtiöiden verkkopalveluiden erittäin huonosta tasosta. En keksinyt yhtään järkevää selitystä verkkosivujen huonolle ulkonäölle ja käytettävyydelle. Siksi päätin ottaa haasteen vastaan ja tutkia mitkä ovat ne vaikuttavat voimat – kaupallisten televisiokanavien Internet-palveluiden takana – mitkä määräävät suunnittelun suunnan. Lopputyöni koostuu kirjallisesta osuudesta sekä produktio-osuudesta missä pyrin esittämään työn edetessä muodostuneita ajatuksia kuvallisesti. Produktio ei ole missään nimessä vielä valmis, vaanennemminkin ajatusten ensimmäinen kuvallinen luonnos, jonka avulla pystyn jatkamaan sivujen kehittämistä eteenpäin. Koska minulla ei ole ollut mahdollisuutta tehdä demo-versiota suunnittelun edetessä, niin siksi en mennyt vielä liian syvälle yksityiskohtien tutkimiseen, vaan pysyin suurempien linjojen hahmottamisessa. Produktiosta saa kuitenkin kohtalaisen hyvän kuvan siitä mihin suuntaan minä veisin Nelonen.fi palvelua visuaalisesti. Lopputyötäni varten luin paljon kirjallisuutta eri aihealueista mitkä liittyivät Internettiin, visuaalisuuteen ja viestintään. Kirjat käsittelivät käyttöliittymäsuunnittelua, sosiologiaa, markkinointia, väriteoriaa, innovaatioita, yksinkertaisuutta, käyttäjäkeskeistä suunnittelua, verkostojen tutkimusta jne. Tutkin myös miten muut vastaavat palvelut ovat ratkaisseet niitä ongelmia, joita nousi työn edistymisen yhteydessä esiin. Pohdin myös mistä tämän hetken suosituimmista Internet-palveluista, sekä tietokoneohjelmista voisin lainata ideoita omaan työhöni. Työn edetessä ajatuksia palvelun parantamiseksi tuli koko ajan lisää ja tiedon keräämisen ja konseptoinnin lopettaminen oli yllättävän haastavaa. Olen aina saanut töistä eniten irti juuri konseptointi- ja suunnitteluvaiheessa ja se viekin minut usein mennessään. Kun olen saanut suunnitelmat valmiiksi päässäni, niin en aina malta enää sen jälkeen selvittää ajatuksiani paperilla, vaan pyrin ennemminkin toteuttamaan itse suunnittelmat mahdollisimman nopeasti, että pystyn jatkamaan palvelun kehittämistä oikeassa ympäristössä. Lopputyöni teon yhteydessä olen myös alkanut katsomaan maailmaa uusin silmin. Seuraan päivittäin miten ihmiset ja ystäväni käyttävät mobiililaitteita julkisessa tilassa ja arkipäiväisessä elämässään. Pienten lasten luonteva mobiililaitteiden käyttö on hämmästyttänyt minua suuresti ja vahvistanut uskoa siihen, että tulevaisuudessa mobiililaitteet tulevat olemaan erittäin suuressa roolissa meidän arkipäiväisessä elämäämme.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Keywords
Internet-palvelut, Mobiili-Internet, Yksinkertaisuus, Mainostaminen, Käyttöliittymäsuunnittelu, Käytettävyys
Other note
Citation