Hotellien suunnittelu ja luokitus Neuvostoliitossa, Puolassa ja Unkarissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
07.73
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 133 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Saarsalmi, Eero|Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Kankainen, Jouko
Keywords
Other note
Citation