Essays on globalization and evolving competitive strategies of Finnish MNEs : transitioning from products to services and solutions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2012-11-02
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kansainvälinen liiketoiminta
International Business
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
179 s
Series
Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 127/2012
Abstract
Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisten monikansallisten yritysten kilpailustrategian kehittymistä globaalissa kilpailuympäristössä. Pääasiallisina tapausyrityksinä toimivat Kone, Nokia, Perlos ja Wärtsilä. Tutkitut tapausyritykset ovat rakentaneet asemansa kansainvälisillä markkinoilla erilaistamisstrategiaa hyödyntäen. Erityisesti tuotteiden paremmuudella on ollut merkittävä rooli. Globalisaatio on kuitenkin muokannut voimakkaasti yritysten kilpailuympäristöä pakottaen niitä etsimään uusia kilpailukyvyn lähteitä. Tutkitut yritykset ovatkin kasvavien kustannuspaineiden myötä parantaneet kustannustehokkuuttaan sekä pyrkineet etsimään uusia, erilaistamisetua parantavia liiketoimintamalleja. Yksi keskeinen malli on ollut siirtyminen palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan. Edellä kuvattu kehityspolku on useissa tapauksissa mahdollistanut sopeutumisen muuttuvaan kilpailuympäristöön tavalla, joka on rakentunut jo olemassa olevien kyvykkyyksien varaan muodostanut siten loogisen jatkumon yrityksen toimintaan. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että siirtyminen tuotteista palvelu- ja ratkaisupohjaiseen liiketoimintaan on ollut menestyksekkäintä metalliteollisuuden yrityksissä, joille on vuosien saatossa muodostunut huollettava laitekanta. Mikäli yritykseltä puuttuu huollettavan laitekannan muodostama looginen siirtymäpolku ja/tai ympäröivä kilpailuympäristö muuttuu erittäin voimakkaasti, muutos kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa on vaikeampi toteuttaa. Tähän tutkimukseen sisältyvät neljä tutkimuspaperia kuvaavat yksityiskohtaisesti tapausyritysten siirtymistä kohti palvelu- ja ratkaisupohjaista liiketoimintaa sekä tähän siirtymään liittyviä haasteita.
Description
Supervising professor
Rose, Elizabeth L., professor
Gabrielsson, Mika
Keywords
Other note
Parts
  • Salonen, Anna (2011). Shifting Strategies and Patterned Capabilities - Exploring the Dynamics of Strategic Fit. A paper presented at the 11th Vaasa Conference on International Business, August 24-26, University of Vaasa, Finland.
  • Salonen, Anna and Gabrielsson, Mika (2012). The Challenge of MNC-Led Growth and Internationalization – the Case of Nokia Dependent Suppliers. Journal of Business-to-Business Marketing, 19(2): 147-173.
  • Salonen, Anna (2011). Service Transition Strategies of Industrial Manufacturers. Industrial Marketing Management, 40(5): 683-690.
  • Salonen, Anna; Gabrielsson, Mika; and Al-Obaidi, Zuhair (2006). Systems Sales as a Competitive Response to the Asian Challenge: Case of a Global Ship Power Supplier. Industrial Marketing Management, 35(6): 740-750.
Citation