Estimation of cardiac stroke volume using vector seismocardiography

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Bioniikka
Mcode
S3006
Degree programme
BIO - Bioinformaatioteknologia
Language
en
Pages
6+38
Series
Abstract
Seismocardiography is a method for detecting cardiac function by measuring the vibrations of the sternum. The objective of this thesis was study 3-axis seismocardiography parametrisations and to find if the parameters are correlated with stroke volume changes. 20 subjects were included in the study and each one was measured on two separate days. Five consecutive passive leg raising tests. Three dimensional seismocardiogram and impedance cardiogram were recorded. The features detected from the data were divided to three categories: amplitude parameters, time interval parameters and signal energy parameters. Intersubject variability was considerable in the results. Time interval parameters were found to be the most consistent group of parameters whereas amplitude parameters were found to be the most inconsistent group. In signal energy parameters, a difference in correlations was found on different frequency bands making it potentially interesting group of parameters. More information in interpreting the seismocardiography waveforms and better tools for classifying the data are needed in the future studies.

Seismokardiografia on menetelmä sydämen toiminnan tutkimiseksi mittaamalla rintalastan värähtelyjä. Työn tarkoituksena oli tutkia 3d-seismokardiografian parametrisointeja ja niiden mahdollista korrelointia sydämen lyöntitilavuuden muutosten kanssa. Tutkimukseen osallistui 20 koehenkilöä. Koehenkilöile tehtiin kahtena eri päivänä viisi peräkkäistä jalkojennostokoetta, joiden aikana koehenkilöiltä mitattiin seismokardiografia- ja impedanssikardiografiasignaalit. Parametrit jaettiin kolmeen luokkaan: amplitudi- , aikaintervalli- ja signaalienergiaparametrit. Koehenkilöiden väliset erot olivat huomattavia korrelaatiotuloksissa. Aikaintervalliparametrit olivat konsistentein parametriluokka, ja amplitudiparametrit olivat inkonsistentein parametriluokka. Signaalienergiaparametreissa eri taajuuskaistoille jaetut parametrit korreloivat eri tavoin tehden siitä mahdollisesti mielenkiintoisen parametriluokan tulevaisuudessa. Lisää tutkimuksia tarvitaan, jotta seismokardiografian aaltomuodon merkitys voidaan ymmärtää paremmin. Lisäksi tulevissa tutkimuksissa tarvitaan parempia työkaluja datan luokitteluun.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Paukkunen, Mikko
Keywords
Vector, seismocardiography, stroke volume, impedancecardiography
Other note
Citation