Expanding the automatic meter reading of electrical energy meters in Helsinki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Department
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Verkkoyhtiölle sähkönjakelun oleellisena osana on kulutuspisteisiin siirretyn sähköenergian mittaus. Pienkuluttajien sähkönmittaus on perinteisesti toteutettu mittareilla, joista lukemat tarvitsee käydä lukemassa joko visuaalisesti tai kannettavan lukijalaitteen avulla. Mittareita ei siis ole varustettu tiedonsiirtoyhteyksin. Mittarinluenta kaukoluentajärjestelmien avulla on vuosi vuodelta tullut kilpailukykyisemmiksi perinteiseen mittarinluentaan verrattuna. Tässä työssä perehdytään kaukoluennan laajentamisen tuomiin hyötyihin ja haittoihin Helsingin Energian verkkoalueella. Työ on myös läpileikkaus tämän hetkisistä mittarinluentajärjestelmistä. Työn painopiste on tutkia alueellisia eroja, jotka vaikuttavat kaukoluennan levittämisen kannattavuuteen alueellisesti. Alueiden eroja automaattisen mittarinluennan kannattavuuteen on tarkasteltu asiakastietojärjestelmästä kerätyn materiaalin perusteella. Näiden tulosten perusteella on tehty suositus kaukoluennan levittämisjärjestyksestä Helsingin alueella.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Nousiainen, Mika
Keywords
AMR, AMR, electricity metering, kaukoluenta, sähköenergian mittaus, kWh-mittari
Citation