Tulvien ennustaminen matemaattisia malleja käyttäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2010
Department
Major/Subject
Systeemitieteet
Mcode
F3010
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma (TFM)
Language
fi
Pages
25 s.
Series
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo
Thesis advisor
Virtanen, Kai
Keywords
tulva, malli, ennustaminen, vertailu
Other note
Citation