Hormonikierukan ulosvetolangan kriittiset ominaisuudet ja suorituskyky hormonikierukan tuotantoprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Bioniikka
Mcode
S3006
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
91+20
Series
Description
Supervisor
Paulasto-Kröckel, Mervi
Thesis advisor
Haapa-aho, Vesa
Jutila, Ilkka
Keywords
polypropeeni, monimuuttujakoe, Box-Behnken, vastepintaregressio, optimoint
Other note
Citation