Sisältöstrategia työkaluna nuortenelokuvan sosiaalisen median markkinoinnin suunnittelussa - case Hölmö nuori sydän

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorHeiskanen, Anna
dc.contributor.authorMellin, Anna
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHaavisto, Miia
dc.date.accessioned2021-03-02T22:09:53Z
dc.date.available2021-03-02T22:09:53Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractKandidaatin kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee sisältöstrategian hyödyntämistä kotimaisen nuortenelokuvan sosiaalisen median markkinoinnissa. Case-esimerkkinä tutkimuksessani toimii Tuffi Films -tuotantoyhtiön tuottama Hölmö nuori sydän -elokuva (2018). Opinnäytteeni tavoitteena on selvittää, miltä osin sisältöstrategia soveltuu käytettäväksi kotimai- sessa elokuvamarkkinoinnissa, erityisesti nuortenelokuvia markkinoidessa. Mitä hyötyä sisältöstra- tegian käytöstä on elokuvamarkkinoinnissa? Entä miltä osin prosessi ei sovi hyödynnettäväksi kotimaisten elokuvien markkinointiin? Työssä käydään läpi sisältöstrategiaprosessin vaiheet ja pohditaan näiden soveltuvuutta kotimaisen elokuva-alan tarpeisiin nuortenelokuvien näkökulmasta. Tutkimukseni lähteenä käytän kirjallisuutta, joka käsittelee elokuvamarkkinointia ja sisältömarkkinointia. Työn esimerkit ovat Hölmö nuori sydän -elokuvan sosiaalisen median markkinointikampanjasta, jonka suunnittelin ja toteutin elokuvan tuotantoyhtiölle palkattuna työntekijänä. Opinnäytteeni ydinlöydös on, että sisältöstrategian hyödyntämisen merkittävin ongelma liittyy datan saatavuuteen. Elokuvamarkkinoinnin näkökulmasta olisi erityisen tärkeää päästä käsiksi elokuvateattereiden lipunmyynnin dataan, jotta tätä voitaisiin käyttää osana sisältöstrategiaprosessia. Tämän puutteen vuoksi sisältöstrategian laajamittainen hyödyntäminen ei ole mahdollista ainakaan elokuvatuotantoyhtiön tuottamassa sosiaalisen median markkinointikampanjassa. Tästä huolimatta sisältöstrategia on kuitenkin edelleen työkalu, josta elokuvamarkkinoijat voivat inspiroitua ja hyödyntää sitä omien resurssiensa puitteissa.fi
dc.description.abstractMy bachelor’s thesis studies the utilization of the content strategy in the social media marketing for domestic youth films. This case study covers the film Hölmö nuori sydän (2018) produced by Tuffi Films. The aim of my thesis is to find out whether the content strategy is a suitable tool to use in domestic film marketing, focusing youth films. What are the benefits of using a content strategy in film marketing? And to what extent is the process suitable for marketing domestic films? The work covers the stages of the content strategy process and considers the tool’s suitability for the needs of the Finnish film industry from the perspective of young films. The literature includes film marketing and content marketing. The examples for the thesis are collected from the marketing campaign of the film Hölmö nuori sydän. I was responsible for the film’s social media campaign. The core finding of my thesis is that the most significant problem in utilizing the content strategy is related to data availability. From a film marketing perspective, it would be particularly important to gain access to cinema ticket sales data in order to use this data as a part of the content strategy process. Due to this shortcoming, large-scale utilization of the content strategy is not possible, at least in a social media marketing campaign produced by a film production company. Nevertheless, the content strategy remains a tool for film marketers to inspire and leverage within their own resources.en
dc.format.extent36
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102881
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202103032169
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorElokuva- ja televisiotuotantofi
dc.subject.keywordelokuvafi
dc.subject.keywordelokuvamarkkinointifi
dc.subject.keywordelokuvatuotantofi
dc.subject.keywordkotimainen elokuvafi
dc.subject.keywordmarkkinointifi
dc.subject.keywordmarkkinointikampanjafi
dc.subject.keywordnuortenelokuvafi
dc.subject.keywordsisältömarkkinointifi
dc.titleSisältöstrategia työkaluna nuortenelokuvan sosiaalisen median markkinoinnin suunnittelussa - case Hölmö nuori sydänfi
dc.titleContent strategy as a tool in youth film social media marketing planning - case Stupid Young Hearten
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files