Monimuotoisten kappaleiden tilavuuden määrittäminen laserkeilauksella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Fotogrammetria ja kaukokartoitus
Mcode
M3006
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
106
Series
Description
Supervisor
Haggrén, Henrik
Thesis advisor
Rönnholm, Petri
Keywords
B-splinit, tilavuus, pintamalli, laserkeilaus, pistepilvi, NURBS
Other note
Citation