Managing Distributed Plant Design Objects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietämystekniikka
Mcode
T-93
Degree programme
Language
en
Pages
91
Series
Abstract
Laitossuunnittelu on projektityötä, jossa ainutlaatuinen tuote toimitetaan asiakkaalle. Tiedonhallinta on suunnitteluprojektien isoin tekninen ongelma. Projektityö jaetaan eri organisaatioiden kesken ja työtä tehdään samanaikaisesti eri paikoissa. Tietämyksen jakaminen ei ole helppoa. Laitossuunnittelun tiedonhallinnan pitää tukea laitoksen koko elinkaarta, jonka pituus mitataan vuosikymmenissä. Nykyään nopeiden ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien puute on ongelma globaalissa suunnittelutyössä. Tätä ongelmaa voidaan lähestyä replikoimalla tietoa projektin työpisteiden välillä. Replikointijärjestelmän voi suunnitella monin tavoin. Järjestelmän toiminnan automatisointi lisää järjestelmän monimutkaisuutta. Suoraviivainen toteutus voi käyttää niin sanottua master-slave-replikointia. Joustavampi ratkaisu on käyttää hajautettua vertaisreplikointia, jolloin riittää, että työpisteiden välinen verkkoyhteys toimii vain ajoittain.
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Thesis advisor
Syrjänen, Timo
Keywords
plant design, laitossuunnittelu, life cycle management, elinkaaren hallinta, mill model, laitosmalli, distributed design, hajautettu suunnittelu, data replication, tiedon replikointi, weak consistency, heikko viite-eheys
Other note
Citation