Puurakentamisen riskienhallinnan erityispiirteet toimitilarakentamisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-06-12
Department
Major/Subject
Construction Management
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
83 + 3
Series
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Airaksinen, Miimu
Rask, Antti
Keywords
puurakentaminen, riskienhallinta, riskiteemat, johtaminen
Other note
Citation