Structured investments and stockhastic modelling of the reward-risk relationship

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
fi
Pages
[19] + 138
Series
Description
Supervisor
Lampinen, Jouko
Thesis advisor
Töyli, Juuso
Keywords
reward-risk-ratio, rakennesijoitukset, performance, strukturoidut sijoitustuotteet, return distribution, tuotto-riski-suhde, price process, suorituskyky, pricing model, tuottojakauma, non-linear pay-off, hintaprosessi, derivative, hinnoittelumalli, Bayesian inference, johdannainen, epälineaarinen tuottokuva, pääomasuoja, pääomaturva, polkuriippuvuus, keskiarvotus, vertailtavuus, simulointi, bayesiläinen päättely
Other note
Citation