Improving Hardware Diagnostics in an Existing Embedded System

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
Elektroniikkatuotteen tuotannon siirtäminen alihankkijoille johtaa myös siihen että suurin osa tuotteelle tehtävästä testauksesta tapahtuu alihankkijan toimesta, ja sen tiloissa. Tämä asettaa kasvaneita vaatimuksia valmistetun laitteiston funktionaaliselle testaukselle. Löydetyt valmistusvirheet tulisi pystyä yksilöimään mahdollisimman tarkasti ja selkeästi, jotta niiden korjaaminen, yleensä komponentteja vaihtamalla, olisi mahdollisimman helppoa. Hyvästä laitteistodiagnostiikasta on hyötyä myös asiakastoimituksen jälkeisissä ylläpito- ja korjaustöissä. Tellabs 8600 on nykyaikainen IP/MPLS -pohjainen liityntäverkkojärjestelmä joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi toisen ja kolmannen sukupolven mobiiliverkkojen tukiasemien ja runkoverkon väliseen liikenteeseen. Diplomityön tavoitteena oli parantaa 8600 järjestelmän laitteistodiagnostiikkaa funktionaalisen testauksen osalta. Piirilevyjen valmistuksen yhteydessä tehtävä testaus sisältää funktionaalisen testauksen lisäksi monia muitakin testausvaiheita. Haluttaessa kehittää funktionaalista testausta, on tärkeä ymmärtää sen tukeva rooli testiprosessissa. Työssä käytiin läpi olemassa olevaa testilähdekoodia mahdollisien parannuksien varalta, ja laadittiin myös kokonaan uusia testejä. Työssä perehdyttiin myös testisuunnitteluprosessiin suuremmassa mittakaavassa.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Kemi, Matti
Keywords
hardware diagnostics, laitteistodiagnostiikka, embedded system, sulautettu järjestelmä, functional testing, funktionaalinen testaus, managed edge system, hallittu liityntäverkkojärjestelmä
Other note
Citation