Erään pulverimetallurgisesti valmistetun keraamilujitetun superduplex-teräksen kulumisen- ja korroosionkestävyys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1994
Major/Subject
Metalli- ja materiaalioppi
Mcode
Mak-45
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Lindroos, Veikko
Keywords
Other note
Citation