Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office - Patentit - Teollisuus - Tekniikka 2012-2013 (Erikoistyö)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Services | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
44
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 12/2013
Abstract
Appeal procedure is an essential element of every legal system nowadays, because it ensures uniform interpretation of the law while giving a chance to appeal against unfavorable decisions. The appeal procedure is generally multi-staged and decisions of a lower instance can be appealed to a higher instance. The highest instance handles only the most important issues so the amount of handled cases is clearly smaller than in lower instances. European patents are granted according to the legal system defined in the European Patent Convention (EPC). As specified in the EPC, the first appeal stage is the Boards of Appeal which take care of all appeals requested by applicants. On the top of that, the Enlarged Board of Appeal gives their decision merely for the most fundamental questions regarding the EPC, such as if the case law of the Boards of Appeal is inconsistent or if the point of law in question is of significant importance. In general, patents are granted for technical inventions which are novel, inventive, and industrially applicable. In case of patent applications that claim priority from an earlier application, validity of priority rights is a notable issue. This report familiarizes the reader with the EPC and the appeal procedure under the EPC while providing a detailed study on the Enlarged Board of Appeal and its decisions regarding priority rights.

Valitusprosessi on keskeinen osa jokaista oikeusjärjestelmää nykyään, koska se mahdollistaa yhtenäisen tulkinnan laista samalla antaen mahdollisuuden valittaa epäsuotuisia päätöksiä vastaan. Valitusprosessi on yleensä moniportainen, ja alemman oikeuden päätöksistä voi valittaa korkeampaan oikeuteen. Korkein oikeus käsittelee tärkeimmät asiat, joten käsiteltävien tapausten määrä on selkeästi pienempi kuin alemmissa asteissa. Eurooppapatentit myönnetään Euroopan patenttisopimuksen (European Patent Convention, EPC) määrittelemän oikeusjärjestelmän mukaan. Kuten EPC:ssä täsmennetään, ensimmäinen valitusaste on valituslautakunnat (Boards of Appeal), jotka käsittelevät kaikki hakijoiden vaatimat valitukset. Tämän lisäksi laajennettu valituslautakunta (Enlarged Board of Appeal) antaa päätöksensä ainoastaan EPC:hen liittyviin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, kuten jos valituslautakuntien ennakkotapauksiin perustuva laki on ristiriitainen tai kyseessä oleva lakipykälä on todella tärkeä. Yleisesti ottaen patentit myönnetään teknisille keksinnöille, jotka ovat uusia, keksinnöllisiä ja teollisesti käyttökelpoisia. Sellaisten patenttihakemusten tapauksessa, jotka hakevat prioriteettia aikaisemmasta hakemuksesta, prioriteettioikeuden pätevyys on merkittävä asia. Tämä raportti perehdyttää lukijan EPC:hen ja EPC:n valitusprosessiin samalla tarjoten yksityiskohtaisen selvityksen laajennetusta valituslautakunnasta ja sen päätöksistä prioriteettioikeuksiin liittyen.
Description
Keywords
European Patent Office, patents, EPO, Boards of Appeal, Enlarged Boards of Appeal, priority, erikoistyöt
Other note
Citation