An Open and General Numerical Control and Machine Vision Based Architecture for Payment Terminal Acceptance Test Automation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Intelligent Products
Mcode
ETA3006
Degree programme
Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
en
Pages
62 + 7
Series
Abstract
Software testing is a crucial part of modern software development and it is commonly accepted fact that the earlier software defects and errors are found, the lower the cost of correcting those will be. Early detection of errors also increases the possibility to correct them properly. Acceptance testing is a process of comparing the developed program to the initial requirements. Acceptance testing of a system should be executed in an environment as similar as possible to the production environment of the final product. This master's thesis will discuss how to address these in automated acceptance testing environment of payment terminal software. This master's thesis will discuss the theories related to software testing, testing of embedded systems and the challenges related to the topic. Master's thesis will present an architecture for automated acceptance testing of payment terminals including the needed hardware and software.

Ohjelmistotestaus on tärkeä osa modernia ohjelmistotuotantoa ja on yleisesti tunnustettu, että mitä aiemmin virheet ohjelmistosta löytyvät, sitä edullisempaa niiden korjaaminen tulee olemaan. Aikainen virheiden havaitseminen myös edesauttaa virheiden perusteellista ja laadukasta korjaamista. Hyväksymistestaus on ohjelmistotestauksen vaihe, jossa kehitettyä ohjelmistoa verrataan alkuperäisiin ohjelmistovaatimuksiin. Ohjelmiston hyväksymistestaus tulisi suorittaa lopullista tuotantoympäristöä mahdollisimman hyvin vastaavassa ympäristössä. Tämä diplomityö käsittelee näitä ohjeistuksia maksupäätteiden automaattisen hyväksymistestauksen ympäristössä. Tämä diplomityö käsittelee ohjelmistotestaukseen liittyvää teoriaa, sulautettujen järjestelmien testausta sekä aiheeseen liittyviä haasteita. Lisäksi diplomityö esittelee ympäristön maksupäätteiden automaattiseen hyväksymistestaukseen ja käsittelee siihen tarvittuja ohjelmistoja ja fyysisiä komponentteja.
Description
Supervisor
Sierla, Seppo
Thesis advisor
Kairi, Tatu
Keywords
automated acceptance testing, software testing, payment terminal, robot framework, computer viVision, open source
Other note
Citation