Graafinen suunnittelu elokuvassa - Lavastuksen näkymätön graafinen suunnittelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
78+2
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytteen kirjallinen osuus tarkastelee aiemmin tutkimatonta aihetta elokuvamaailmojen lavastuksen sisäistä graafista suunnittelua eli lavastusgrafiikkaa fiktiivisessä elokuvassa. Tutkielma avaa lavastusgraafikon työnkuvaa sekä pohtii, mitä erityispiirteitä lavastusgrafiikalla on suhteessa todelliseen grafiikkaan. Lavastusgraafikon teknisen osaamisen lisäksi työ käsittelee lavastusgraafikon työn taiteellisia lähtökohtia, lavastusgrafiikan visuaalisia mahdollisuuksia sekä lavastusgraafikon sijoittumista elokuvatyöryhmään. Lavastusgraafikon ammattikuvan määrittelyssä tekijä käyttää apunaan graafisen alan kirjallisuuden lisäksi kahta elokuvaesimerkkiä maailmalta sekä omia töitään elokuvissa Miss Farkku-Suomi (2013), Maartin (2015) ja Sanomavirta (2015). Ulkomaisista esimerkeistä ensimmäinen on Wes Anderssonin elokuva The Grand Budapest Hotel (2014), jonka menneisyyteen sijoittuvaa graafista maailmaa avataan työssä elokuvan lavastusgraafikon, Annie Atkinsin, haastatteluiden avulla. Toinen esimerkki on Spike Jonzen lähitulevaisuuteen sijoittuva elokuva Her (2013), jonka graafisena suunnittelijana toimi Geoff McFedridge. Työn tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta lavastusgrafiikasta sekä avata sen tarjoamia mahdollisuuksia elokuvan visuaalisuuden rikastuttajana. Tutkielma väittää lavastusgraafikon työn ytimen olevan elokuvamaailman viestien kirkastamisessa, aika- ja tyylikausien tuntemuksessa, kulttuurien ymmärtämisessä ja visuaalisessa ilmaisuvoimassa. Opinnäytteen taiteellinen osio on yhdessä Salla Vapaavuoren, Jonna Kuittisen ja Santtu Toivolan kanssa ohjattu lyhyt animaatioelokuva Sanomavirta (2015). Sanomavirta-elokuvan tekoprosessissa tekijä tutki, voivatko graafiset elementit olla elokuvan sisällöllisiä toimijoita.
Description
Supervisor
Mäkinen, Kaisa
Thesis advisor
Fiilin, Juha
Keywords
elokuva, graafinen suunnittelu, lavastus, lavastusgrafiikka, typografia
Other note
Citation