Otto Kansalaistottelemattomuus - taiteilija vai tuote?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäyte Otto Kansalaistottelemattomuus - taiteilija vai tuote? on taiteellinen työ, joka tutkii taiteilijaidentiteetin rakentumista sekä kuinka taiteilijan tekemät teokset vaikuttavat taiteilijan identiteettiin. Olen tutkinut ja inspiroitunut opinnäytteessäni kolmesta valitsemastani taiteilijasta: viihdetaiteilija Kikka, kuvataiteilija Yayoi Kusama sekä laulaja Madonna. Opinnäytteen pääpaino on taiteellisella produktiolla, joka koostuu jacquard-kudontatekniikalla tehdyistä pehmeistä teoksista sekä kahdesta valokuvasta, Haluun viihdyttää -näyttelystä, joka pidettiin Lokal+ -galleriatilassa aikavälillä 24.-31.1.2020. Opinnäytettä tukee kirjallinen osuus, jossa tutkin omaa suhdettani taiteilijoitteni taiteilijaidentiteetteihin ja heidän idoliuttaan. Opinnäytteessä käsitellään myös herkkyyttä ja vahvuutta materiaalivalintojeni kautta. Opinnäytteen kirjallinen osuus on vuoropuhelu näyttelyni kanssa. Se on laadullinen tutkimus, jossa on autoetnograafisen sekä narratiivisen tutkimuksen piirteitä. Sivuan esimerkkitaiteilijoideni henkilöhistoriaa keskittyen kuitenkin itselleni merkityksellisiin asioihin opinnäytetyötäni ajatellen. Kirjalliseen osuuteen on valittu kolme teosta taiteilijoilta sekä omasta näyttelystäni, joita analysoin. Opinnäytetyössä puhun myös työskentelyprosessistani. Aineistona toimivat taiteilijoista löytyneet kirjallisuus ja verkkolähteet sekä omat muistiinpanot, luonnokset ja materiaalitestaukset, joissa käsittelen omaa taiteilijaidentiteetin syntymistä ja sen muuttumista prosessin aikana. Opinnäyte on tarkoitettu olemaan suunnannäyttäjä ihmisille, jotka toimivat myös kuvataiteen ja muotoilun välimaastossa. Taiteilijaidentiteetti on yksi vahva osa taiteilijan omaa persoonaa, mutta vapaammin muokattavissa. Prosessin aikana opin, että taiteilijuudessa on kyse, kokeeko henkilö itsensä taiteilijaksi vai ei? Teoksen ja taitelijan välinen suhde on häilyvä raja, ja taiteilija voi itse määrittää niiden suhteen.

The Master thesis Otto Kansalaistottelemattomuus – the Artist or the Artwork? is an artistic work. I have analyzed the different parts that the identity of an artist consists of and tried to understand whether the work of the artist comes before the artists identity or not. I have researched three different artists: the Finnish singer Kikka, the fine artist Yayoi Kusama and Madonna, the singer. My main focus is on the artistic part of the thesis, which includes my exhibition I want to entertain. The exhibition was held in Lokal+ gallery space from the 24th of January 2020 to the 31st of January 2020. The exhibition presented artworks made with jacquard weaving technique as well as photographs. The written part of my thesis supports my artistic production and recounts the process behind the works. I analyze my own identity as an artist and compare it to the artistic identities, and their ways of becoming an idol, of the artists in my case study. I reflect on sensitivity and strength through the choices of my materials used in the works. The written part of my thesis is a qualitative study. The methods used are artistic and I have also utilized some elements of autoethnography and narrative research, as well. I have chosen three of my own artworks and three by the artists whom I analyze in my case study. I also write about my artistic process. My research materials are the notes I have taken during my process, sketches and woven samples which show my artistic development during the making of the thesis. For the case studies of the artists, I use both literal and digital resources. My wish is that my master’s thesis will be helpful for those people who struggle between the fields of art and design. My main goal is to find my own identity as an artist through this process. The result of my research is, that at the end of the day, it is the artist themselves who decides whether they feel like an artist or not. There is a fine line between the artist and their piece of art, and this line is defined by the artist.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Mäki, Teemu
Korolainen, Hanna-Kaisa
Keywords
taiteilijaidentiteetti, identiteetti, jacquard, kudonta, prosessi, tekstiili, artist identity, identity
Other note
Citation