Suorittamisesta nautintoon. Tarina opettajaidentiteetin kehittymisestä kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2004
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
23
Series
Description
Supervisor
Kankkunen, Tarja
Thesis advisor
Rastas, Marja
Keywords
opettajuus, narratiivisuus, identiteetti, opinnot
Other note
Citation