Vertaileva teknillis-taloudellinen tutkimus saven sekoittamisesta soraan tienpinnassa ja koneellisesti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
119 s. + liitt. 27
Series
Description
Supervisor
Lehto, E. J.
Keywords
Other note
Citation