Teknologiset saavutukset tarinankerronnan tukena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Elokuvaleikkaus
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee audiovisuaalisessa taiteessa hyödynnettyjen teknologisten laitteiden merkitystä tarinankerronnassa. Teknologia mahdollistaa kuvan ja äänen yhdistämisen, jonka avulla voidaan rikastuttaa kokijan tunnekokemusta sekä immersiota. Opinnäytetyö lähestyy aihetta elokuvien ja videopelien kautta vertaamalla passiivisen ja aktiivisen taiteen teknologisia ja tarinallisia keinoja toisiinsa. Työssä käsitellään erityisesti virtuaalitodellisuusteknologian kasvumahdollisuuksia immersiivisten ja tarinavetoisen kokemuksen saavuttamiseksi, ja spekuloidaan mitä tällainen kehitys tarkoitttaa elokuvantekijöille. Tekijyyttä käsitellään erityisesti elokuvaleikkaajan ominaisuuksien kautta. Opinnäytetyö lähestyy aihetta naivistisella ja spekulatiivisella tavalla. Työ ei sisällä tutkimushaastatteluja, eikä se pyri tarjoamaan lukijalleen suuria tieteellisiä oivalluksia. Työn tarkoituksena on sen sijaan pyrkiä hahmottamaan tarinankerronnallisten ominaisuuksien ja vaikuttavuuksien rakennetta. Opinnäytetyön rakenne koostuu kolmesta pääteeman osasta, jossa ensin käsitellään taiteen merkitystä ja tarinankerronnan tapoja. Toisessa osassa keskitytään audiovisuaalisen teknologian historiaan, merkityksiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Kolmannessa ja viimeisessä osassa käsitellään tekijyyttä elokuvaleikkaajan näkökulmasta. Ymmärtämisen tueksi työhön on liitetty havainnollistavia kuvia ja esimerkkejä.
Description
Supervisor
Lakanen, Anne
Thesis advisor
Kyösola, Satu
Lakanen, Anne
Keywords
elokuvaleikkaus, tarinankerronta, emootio, immersio, virtuaalitodellisuus, videopelit
Other note
Citation