Cruise ship interior wall solutions

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Laivan sisustusseinillä tarkoitetaan joko itsekantavia väliseiniä tai vuorausseiniä. Teräslaipiot eivät kuulu tähän ryhmään vaan ovat osa laivan lujuusrakennetta. Sisustusseinillä oikeastaan verhoillaan laivan rakenteet ja saadaan aikaan arkkitehtoonisesti kaunis seinäpinta. Hyttikäytävien ja joidenkin muiden tilojen seinät rakennetaan valmiista kasettipaneeleista. Suuri osa risteilylaivan sisustusseinistä on kuitenkin ohutta ja kevyttä vuorauspaneelia joka vaatii taakseen tukirakenteen, koolauksen. Paloturvallisuus on asia johon kiinnitetään suurta huomiota risteilylaivan materiaalivalinnoissa. Niinpä tämän diplomityön alkuosassa käydään läpi laivan yleisiä paloturvallisuussääntöjä sekä sisustusmateriaalien valintakriteereitä. Työn pääpaino on Kvaerner Masa-Yardsin Helsingin ja Turun telakoilla nykyään käytettävien materiaalien kartoitus. Selvityksen kohteena ovat erilaiset sisustusseinämateriaalivaihtoehdot sekä lisäksi seinien pinnoitemateriaalit ja koristemateriaalit. Materiaaleista kerrotaan yleiset ominaisuudet, niiden valmistusmenetelmät ja valmistajat, sekä niiden vaatimat rakenneratkaisut ja paneelien asennusmenetelmät. Osuuden lopussa mietitään jo olemassa olevia vaihtoehtoja nykyisille materiaaleille sekä mahdollisia uusien materiaalien kehitysnäkymiä. Seuraavaksi on tarkasteltu miten materiaalien käyttö on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Merkillepantavaa on, että kevyet seinäratkaisut ovat yleistyneet merkittävästi vuosien kuluessa, mutta perinteisiäkin materiaaleja käytetään edelleen. Uutuuksien käyttöön ottaminen vie pitkän aikaa. Lopussa on pureuduttu tarkemmin eri vaihtoehtojen, oikeastaan eri aikakausien materiaalien vertailuun. Case-tutkimuksen yhteydessä tarkastellaan hyttialueen käytävämateriaalien valinnan vaikutusta koko laivan mittakaavassa.
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Thesis advisor
Strömberg, Anna-Maija
Keywords
Other note
Citation