Web application frameworks in small and mid-size business web development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
(9) + 58 s. + liitt.
Series
Abstract
In this work, I cover the subject of using web application frameworks in small business web development. This work presents pros and cons that emerge while using and employing application frameworks, and lists criteria to use when deciding which frameworks to choose. Available application frameworks are compared using these criteria and observations from tests using two chosen frameworks are discussed. Using application frameworks may help achieving more efficient development process that produces software with fewer defects, but is not required. Employing new framework may, when done wrong, cause more damage than good. Proper education and guidance is necessary to avoid both incorrect use of framework and unnecessary work implementing things the framework already has implemented as components. Using more than one application framework simultaneously may be justified, especially if software projects greatly differ from each other. No framework is good for everything and using only one framework for everything may easily lead to situation where problem is being fitted in framework it doesn't fit well, instead of trying to find one that suits the problem better. Nevertheless constantly employing new frameworks leads to situation where expertise is divided between multiple technologies and personnel never advances from learning phase to productive work phase where efficiency is better than in the beginning.

Tässä työssä tarkastellaan sovelluskehyksien käyttöä pienen yrityksen websovelluskehityksessä. Työssä esitellään hyötyjä ja haittoja, joita sovelluskehysten käyttämisessä ja käyttöönotossa ilmenee, sekä pyritään rajaamaan kriteerit, joiden pohjalta käytettävät sovelluskehykset tulisi valita. Saatavilla olevia sovelluskehyksiä esitellään näiden kriteerien pohjalta, ja lopulta kerrotaan havainnoista, joita tehtiin kahden valitun kehyksen testauksessa käytännössä. Sovelluskehyksien käyttö voi helpottaa tehokkaamman ja vähemmän virheitä tuottavan sovelluskehitysprosessin saavuttamisessa, mutta ei ole välttämätön edellytys sille. Uusien kehysten käyttöönotto voi huonosti toteutettuna prosessina aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Sovelluskehittäjien koulutukseen ja ohjaukseen alkuvaiheen käytössä on syytä panostaa, jotta vältetään sekä mahdollisuus virheelliseen käyttötapaan että sellaisten asioiden toteuttaminen itse, jotka kyseinen sovelluskehys tarjoaa jo valmiina. Useamman kuin yhden sovelluskehyksen käyttö voi olla perusteltua, varsinkin jos kehitettävät sovellukset poikkeavat paljon toisistaan. Kaikki sovelluskehykset eivät sovi kaikkeen, ja yhden sovelluskehyksen käyttäminen kaikkiin sovelluksiin asiaa se enempää miettimättä, johtaa helposti tilanteeseen, jossa ongelmaa yritetään väkisin sovittaa sovelluskehykseen, johon se sopii huonosti sen sijaan, että pyrittäisiin löytämään paremmin soveltuvat sovelluskehys. Kuitenkin jos pieni yritys ottaa jatkuvasti käyttöön uusia kehyksiä, henkilöstön asiantuntemus hajaantuu useiden tekniikoiden välille, eikä alun opetteluvaiheesta päästä missään vaiheessa alkutilannetta parempaan tuottavuuteen.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Hyttinen, Antti
Keywords
application frameworks, web-sovelluskehitys, web development, sovelluskehykset
Other note
Citation