Kertakustannusten osuus kustannusten muodostumisessa graafisen teollisuuden alalla sekä näiden vaikutus erisuuruisten valmistussarjojen kannattavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1947
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72 s. + liitt. 19
Series
Description
Keywords
Other note
Citation