Tutkimus laadunvalvonnan järjestämisestä erään paitatehtaan ompelimossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1965
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
40
Series
Description
Supervisor
Vuori, Erkki
Keywords
Other note
Citation