Kuuden pienehkön muoviteollisuusyrityksen kasvu, Kasvun tekijät ja kannattavuus vuosina 1966-1976

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Muovit
Other note
Citation